Ποιοι Είμαστε

Η Ψηφιακή πληροφορία έχει ενσωματωθεί στην προσωπική και επαγγελματική δραστηριότητά μας. Στις μέρες μας οι κακόβουλες ενέργειες  τύπου ransomware, phishing και άλλων τεχνικών μας βομβαρδίζουν καθημερινά και δυστυχώς συχνά με πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Σε αυτό το σημείο ερχόμαστε να θωρακίσουμε την επιχείρησή σας με την υποστήριξη σε λογισμικό και υλικό εξοπλισμό καθώς και εκπαιδεύσεις ώστε ο κάθε ένας μας να μπορεί να  διαχειριστεί αυτές τις απειλές με τον καλύτερο τρόπο