Υπηρεσίες

  1. επισκευές ηλεκτρονικών υπολογιστών
  2. εγκατάσταση πακέτων λογισμικού
  3. παραμετροποίηση Δικτύου
  4. εγκατάσταση λειτουργικών συστημάτων (κεντρικού διακομιστή & χρηστών)
  5. εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση του ηλ. υπολογιστή